In memoriam Flor De Vos (1941-2015)Door Corine Kisling

Na een leven van hard werken kochten Flor en Lil in 1998 een huis 'op de Graauw'. Het was een weekendhuis dichtbij het water, de Schelde, dichtbij vrienden. Zowel Paul als Flor waren juist gestopt met het onderwijs.

Twee oude vrienden in een Zeeuws-Vlaams dorpje waar tafeltennis werd gespeeld: dat opende perspectieven. Een oude hobby werd weer opgevat. Alleen was het nu in een heuse club en in een echte sportzaal waar zelfs de beide dames, die nog nooit in hun leven een bal hadden geslagen, welkom waren. Alras werd een team gevormd dat lang ondeelbaar was (hoewel niet onverslaanbaar).

Flor De Vos is 16 jaar lid geweest van Aloysius en 8 jaar secretaris. Hij heeft op vele manieren zijn steentje bijgedragen aan de evenementen van de club, vooral door zijn vrolijkheid. Zijn opgewektheid kleurde de trainings- en competitieavonden met o.a. kreten als 'd'r neffe' of 'akkerdjie' als hij een bal missloeg. Met zijn moeilijke boogballen heeft hij menig tegenspeler tot razernij en tot wanhoop gedreven.

Een jaar geleden begonnen de problemen. Flors laatste jaar is een lijdensweg geweest met veel pijn en ellende. Onze achting en bewondering gaat uit naar Liliane, die hem moedig en trouw elke dag heeft begeleid. Flors lijdensweg is voorbij. Zijn teamgeest, zijn eeuwig optimisme, zijn naastenliefde en betrokkenheid zullen we missen. Hij zal in ieders herinnering blijven als de goede, lieve, zonnige, dwaze mens die hij was.