tjèrdag 2010

Door Jules Voet

18 september 2010. Eindelijk nadat onze tjèrdag om diverse redenen een tweetal jaren niet is doorgegaan hebben we weer eens kunnen genieten van dit festijn. De tjèrkomissie bestaande uit Anika, Etienne, Mark, Ruben en Vivian zijn een aantal maanden druk geweest met het organiseren van ons jaarlijkse hoogtepunt. De uitnodiging beloofde heel wat, maar liet ook nog wel wat te raden over. Er was een locatie gehuurd in de Arenbergstraat en het was de bedoeling dat we hier op de fiets zouden arriveren of in ieder geval de fiets mee zouden brengen. Om 14.00 uur werden we hier verwacht. Het gebruikelijke Graauws kwartiertje in acht genomen werden we allereerst getrakteerd op een heerlijk kopje koffie of thee en de gebruikelijke cake van Vivian.
Rond 14.30 uur gaf Etienne de aftrap voor een fietstochtje. Deze keer werd meteen de hoop uitgesproken dat alle fietsen de tocht zouden overleven, wat vorige keer niet het geval was. De weergoden waren ons gunstig gezind en we konden er een heerlijk rustig fietstochtje van maken, geen wind, geen regen en een gezapig tempo.
Bij de Herberg was onze eerste tussenstop hier werd een consumptie genuttigd en kregen we van Etienne de eerste quizvragen, variërend van de lichtsnelheid tot het tellen van kattenpoten en benen van tafeltennissers.
De tocht ging verder via Kruispolder naar de Paal. Onze volgende stop was bij Danny en Christien. Ook hier moesten weer de nodige quizvragen beantwoord worden over Chinezen tot nachtmerries'. Na een poosje werd de vraag gesteld nemen we een tweede consumptie of fietsten we verder naar de Saeftinghe? Doordat de meesten toch al wel vermoeid waren van deze inspannende tocht en lekker zaten te genieten in het zonnetje hebben we maar voor een tweede consumptie gekozen.
Rond vijf uur hebben we ons stalen ros weer beklommen om terug te keren naar ons verblijf in de Arenbergstraat.
Ondertussen was de catering gearriveerd en was de barbecue al aangestoken. Ruben stond z'n mannetje achter de barbecue en voorzag een ieder van de nodige culinaire versnaperingen. Vanaf dit moment kon er gedronken worden zoveel men wilde, alwaar gretig gebruik van werd gemaakt.
Ook moesten er nog wat quizvragen beantwoord worden van vallende kachels tot kiwi's die eieren leggen. Voor Quizmaster Etienne daarna de moeilijke taak om uit te zoeken welke groep de meeste goede antwoorden gegeven had. Deze eer viel te beurt aan Corine, Paul en Flor. Na nog wat schiftingsvragen was het Paul die als grote overwinnaar uit de bus kwam. Z'n prijs een overschotje van de barbecue was niet te versmaden.
Rond half negen werd het buiten toch een beetje te koud en zetten we het feest binnen verder met de nodige drankjes en een toetje. (ijstaart en dessert buffet).
Nadat Geert een vensterbank op z'n stevigheid testte zette Ruben wat gezellige muziek op en ging het feest verder tot rond middernacht. Al met al een gezellige en zeer geslaagde tjèrdag met dank aan de mensen van de tjèrcommissie die deze dag prima georganiseerd hadden. Ik zou zeggen op naar de volgende.

Een zeer tevreden deelnemer

.